Petr a Markéta Lutkovi 

Hudební tvorba

(kliknete-li na názvy skladeb, můžete si poslechnout jejich půlminutové ukázky)

PETR MARIA LUTKACD PM - přední obal
PM (vydáno v roce 2007)
Pozdravena buď, Královno
Šel-tě Honza na zkušenou
Usnula, usnula
Alšovi...
Pros za nás, Maria
Ovečko ztracená
Svatá Anežka česká
Už se my, Maria
Jak probudit srdce Evropy
Líza
Davidova chýše
Zpěváčci
Kdo sype déšt růží
Znám já zahrádku
Královna míru


Neposkvrněná
K Tobě přicházíme domů
Útočiště hříšníků
Milostiplná
Malé stádce
Svatý Jene Nepomucký
Jan Pavel II.
Zdrávas, hvězdo mořská
Přijmi nás svou branou
Tota pulchra (Celá krásná)
Jméno Marie
Panno věrná
Pod ochranou Tvou se utíkáme
Zdrávas, Maria
Totus tuus! (Celý Tvůj!)
Neposkvrněná
Tudy chodil Pán


CD Na karmelské hoře - přední obal
Na karmelské hoře
Na karmelské hoře
Ze všech nejkrásnější lilii já znám
S velkou radostí sem pospíchejte
Maria ochrana
Vzhůru poutníci, vzhůru povstaňte
Zazpívejme krásným hlasem
Matko Boží, my lkáme k tobě
Dovol, Matko dobrá z nebe
To tajemství, ó Ježíši
Anděle Boží, strážce můj
Boží rodičko přemiláCD Tisíckrát buď pozdravena, Maria - přední obal

Tisíckrát buď pozdravena, Maria
Tisíckrát buď pozdravena, Maria
Zdrávas, dcero Boha Otce
Zdrávas Královno, důstojná Panno
Raduj se, Panno přečistá
Té Paní, jež zem naši navštěvuje ("Fatimská hymna")
Ježíš s Marií, Matičkou svou
Kolik jest jasných hvězd
S Bohem, má radosti
Pobožný křesťane, přistup blíže
Dobrý den ti přejeme, ó Pane Ježíši
Již se přiblížil čas noční
Dobrou noc, dobrou noc, Ježíši můj
Zaplakaly oči, zaplakaly bolemVánoce v Mníšku pod Brdy
Divné zvěsti
Odplata
Ve stáji na slámě
Bim! Bam!
Svatý Václav – Čechů král
Je půlnoc jasná
Hajej, nynej
Vůl, osel šedý, jesličky
Zazpívejte, ovčáci
Vánoce po dvaceti stoletích
Vánoce
Nejdřív: Neboj!
To v zemi krále Davida
My tři králové z Východu
Národové, pro vás nové
Když hlídali u svého stáda
Tichá noc
Vánoční svíčkaVšichni jste moje děti
Nastokrát buď pozdravena
Ó Maria bez poskvrny hříchu počatá
Ach, neplač Panno La Salettská
Ave Maria, gratia plena
Gospa, Majka moja
Na Karmel je cesta dlouhá
Radostný růženec
Bolestný růženec
Slavný růženec
Nejmocnější zbraň
Jdeme odevšad
Paní všech národůDvě Srdce
Pražské Jezulátko
Matěji, hvězda tvá
Srdce Mariino
Sarkandře Jane
Modlitba o apoštoly posledních časů
Provodovské zastavení
Ta kytára je můj kříž
Sen o dvou sloupech
Otče, Svatý Kopeček
Duha nad Svatou zemí
Večer tichounce se skláníCD Budka - přední obal
Budka (vydáno v roce 2000)


MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ - LUTKOVÁ


CD Klavírní dialogy - přední obal
Klavírní dialogy
Klasické improvizace pro dva klavíry
Zvukově bohatá freska dvou klavírů, místy monumentální, místy lyrická.
Markéta Procházková-Lutková a Jan Frank - klavíry
Variace na hlavní téma 2. věty Symfonie č. 7 A-dur L. van Beethovena
Variace na témata Davida Webera a Gustava Klimta
Variace na téma La Foglia A. Corelliho
Variace na téma W. A. MozartaCD Romantické ozvěny - přední obal
Romantické ozvěny
Hudební reflexe slavných skladeb minulosti
Nahrávka nabízí variace na vybrané skladby mistrů v podání známých hudebních interpretů (např. sólistka Státní opery Dagmar Vaňkátová nebo koncertní kytarista Pavel Kloub) určené pro chvíle ztišení a meditace i pro málo zkušené posluchače vážné hudby.
Láska
V bílém
Variace na Sarabandu Arcangella Corelliho
Variace na Greensleevs
Romantická ozvěna
Variace na Beethovenovu VII. symfonii - pomalá věta
Variace na Sarabandu Arcangella Corelliho
Retrospektiva - variace na Beethovenovu VII. symfonii
Parafráze na Ave Maria Charlese Gounoda
Aria pro flétnu a cembalo
Teskná siciliana - preludium
Intermezzo ze sextetu Hledání cesty
Árie na Sarabandu Arcangella Corelliho
Aranžmá na Arii Johanna Sebastiana Bacha


CD Rozednívání - přední obal
Rozednívání
Inspirace hudbou staletí
Několik zkušených koncertních umělců - improvizátorů představuje posluchačům zajímavé zvukové kombinace dvou klavírů; harfy s loutnovým rejstříkem cembala; hoboje, cembala, varhan a klavíru současně apod. v poslechově vděčných úpravách.
Rozednívání
Greensleevs I
Soudce všeho světa
Kristus, příklad pokory
Greensleevs II
Rytířská I
Rytířská II
La foglia - Pasquini
La Foglia - Corelli
Rozkošné děťátko
Passacaglia c-moll
Aria
Sarabanda e-moll
Largo z Novosvětské
Počáteční písmena B. A. C. H.
Z vodních hlubin
Faunova nálada
Romantická
Canon - Pachelbel

 

autor: Lukáš Vaculík