Petr a Markéta Lutkovi 

Nabídka koncertního vystoupení - domovy důchodců


Snažíme se zařazovat hodně písní, které obyvatelé Domova důchodců znají a mohou se k nim připojit svým zpěvem. Hrajeme rádi, pokud je to v našich repertoárových možnostech, i na přání z publika. Tam, kde obyvatelé domova nejsou zvyklí společně zpívat nebo se připojit ke zpěvu, nabízíme různé hudební ukázky z děl známých skladatelů (např. Air od J. S. Bacha, Ave Maria od Ch. Gounoda, Princi můj maličký, spi od W. A. Mozarta) nebo citlivě volené písně k poslechu.

Délka vystoupení se různí podle místních možností a zvyklostí. Obvykle se pohybuje podle přání pořadatelů nebo posluchačů od necelé 1 hodiny až do 2 hodin. V případě potřeby - pro hlouček vytrvalců, odpolední setkání nebo oslavy někoho z obyvatel domova - můžeme hrát i několik hodin nebo navštívit a zahrát na pokojích pro nepohyblivé obyvatele.

Podmínky koncertního vystoupení:

 

autor: Lukáš Vaculík