Petr a Markéta Lutkovi 

Nabídka koncertního vystoupení - evangelická témata


Cykly písní podle období církevního roku - např. písně adventní, vánoční, postní, velikonoční nebo svatodušní.
Cykly písní k různým příležitostem - např. nejrůznější setkání ve sboru, den díkůvzdání, svatba, křest, biblická hodina, konfirmace, pohřeb, zpívání pro děti, seniory nebo manželské páry.

Přehled tématicky laděných koncertů


Čtyřicet let chodili jsme pouští
písně ze Starého zákona (od Adama a Evy přes Noema, Josefa Egyptského, Mojžíše a Davida až k Jóbovi, Rút a Ester nebo bratřím Makabejským)
Tudy chodil Pán…
o veřejném působení Páně (Vstaň a choď, Zůstaňte ve mně, Zapečetili hrob, aj.)
Jděte do celého světa!
o začátcích Církve, osudech svatých Petra a Pavla, podle Skutků apoštolských
Šťastnou cestu!
písně pro mladé duchem (např. Šoférská modlitba, Markétka nebo v Kralicích v tiskárně)
Podej mi ruku
ukázky z básnické tvorby Markéty Procházkové-Lutkové ve vlastním podání nebo s přizvaným recitátorem doplněné hudebními improvizacemi autorky

Podmínky koncertního vystoupení:

 

autor: Lukáš Vaculík