Petr a Markéta Lutkovi 

Nabídka koncertního vystoupení - katolická témata


Cykly písní podle období liturgického roku - písně adventní, vánoční, postní, velikonoční, svatodušní nebo laděné eschatologicky
Písně k různým příležitostem - např. svatba v kostele, křest, obnova manželských slibů, 1. svaté přijímání, pohřeb, obláčka, kněžské výročí nebo adorace.

Přehled tématicky laděných koncertů


Čtyřicet let chodili jsme pouští
písně ze Starého zákona (od Adama a Evy přes Noema, Josefa Egyptského, Mojžíše a Davida až k Jóbovi, Rút a Ester nebo bratřím Makabejským)
Syn Boží mezi námi
o předchůdci Páně, svaté Alžbětě, svatém Josefovi a Svaté Rodině
Tudy chodil Pán…
o veřejném působení Páně (Vstaň a choď, Zůstaňte ve mně, Zapečetili hrob aj.)
Vítej, Růže tajemná…
volné putování v písních s Pannou Marií podle invokací loretánských litanií
Jděte do celého světa!
o začátcích Církve, osudech svatých Petra a Pavla, podle Skutků apoštolských
Svědci víry
příběhy ze života svatých (svatí František, Don Bosco, Terezička nebo Maximilián Kolbe)
Národ v nebi
písně o národních světcích (kratší na texty Květy Kotápišové, dvě delší - Biskup Vojtěch a Paní Zdislava - na texty básnířky Marie Dolistové)
Tři jablka
Jihočeská poutní místa ve verších Ondřeje Fibicha (Lomeček, Strašín, Římov, Křemešník aj.)
Šťastnou cestu!
písně pro mladé duchem (např. Šoférská modlitba, Markétka nebo v Kralicích v tiskárně)
Podej mi ruku
ukázky z básnické tvorby Markéty Procházkové-Lutkové ve vlastním podání nebo s přizvaným recitátorem doplněné hudebními improvizacemi autorky

Podmínky koncertního vystoupení:

 

autor: Lukáš Vaculík